Menü
Търсене

В работата си ние срещаме препоръката и мнението на потребителя всеки ден. Развиваме продуктите си спрямо неговите нужда. Търсим непрестанно диалог. Знаем, че здравето на отделния индивид спомага за здравето на цялото общество.

Непрекъснато усъвършенстваме производствените си процеси, за да гарантираме достъп до качествени продукти в подкрепа на здравето за всички. Ангажиментът за най-високо качество е основен за нашата работа и е гаранция за клиентите ни, че всеки наш продукт допринася за доброто им здраве. Процесите, свързани с производството на продуктите ни, са предмет на строги процедури, следящи хигиената и спазването на качеството във всеки етап. Този процес започва още с избора на суровини, продължава през отделните производствени етапи и завършва с тестване на крайния продукт.

В продължение на повече от 120 години, ние ясно осъзнаваме отговорността си към обществото и не правим компромиси. Тук можете да прочетете за различните каузи, които подкрепяме.