Menü
Търсене

Хармонията между човечеството и природата, устойчивото развитие и екологичната отговорност са от дълбоко значение за нашия бизнес. Вече повече от 25 години, Куайсер Фарма работи върху опазването на ресурсите.

Още през 1997 г. бяхме сертифицирани в съответствие със стандарта за опазване на околната среда, DIN EN ISO 14001. Целта на този стандарт е да съгласуваме постоянното подобряването на нашите екологични показатели с едновременно спазване на екологичното законодателство. От въвеждането му съществуват насоки за политиката в областта на околната среда, които активно комуникираме с нашите служители. Те се съгласуват чрез вътрешни одити и прегледи на ръководството, както и чрез редовна проверка от акредитирана компания. По време на редовни заседания на Комисията по околна среда, на които присъства и ръководството, се обсъждат и оценяват законови реформи, структурни промени, нови инвестиции, похвали, критики свързани постигнатите от нас екологични цели. Поставят се и се одобряват и нови такива. 

Повече за използваната от нас 100% зелена електроенергия и политики свързани с по-добрата ни енергийна ефективност, можете да прочетете тук и тук.

Куайсер Фарма - Климатичнo неутрална компания

Носим отговорност за ограничаване на глобалното повишаване на температурата и намаляване на емисиите на CO2, причинени от човечеството. В дългосрочен план се нуждаем от глобална икономика без въглерод и като фармацевтична компания искаме да изиграем своята роля и принос в това начинание.

Заедно с експертите по защита на климата от ClimatePartner, сме изчислили отпечатъка на CO2 за нашите бизнес дейности. За 2019 г. те възлизат на 54 657,18 тона. Това е въглеродният отпечатък, който включва емисиите на парникови газове на цялата компания, включително цялата ни верига за доставки до нашите крайни клиенти на глобално ниво. Тук може да научите повече за постигнатите резултати с ClimatePartner за 2020/2021 г. https://fpm.climatepartner.com/tracking/details/13719-1910-1002/en

Поставили сме си за цел да намалим тези числа чрез различни мерки в ежедневния си бизнес. За съжаление, не е възможно да избегнем всички емисии на въглероден диоксид. Поради тази причина ние напълно компенсираме всички неизбежни емисии на CO2, като предоставяме финансова подкрепа за проекти за опазване на климата.

Намаляване на използваната пластмаса в опаковките

Изискванията за безопасност и стабилност на опаковките в нашата индустрия са много строги и изключително специфични. Това прави пълното изключване на пластмасата от опаковките на този етап невъзможно. Затова ние се стремим да използваме пластмасови суровини, които отговарят на най-строгите изисквания. Използваме като доставчици само компании, които са сертифицирани в съответствие с европейските стандарти. Всеки доставчик се одитира предварително и трябва да попълни въпросник, свързан с екологичната съвместимост и устойчивост както на процесите, така и на произвежданата продукция.

В допълнение работим върху идеи за екологични заместители в процеса на изработването на опаковъчните материали за нашите продукти. Не спираме да тестваме нови материали и решения, които ни позволяват да правим малки стъпки в правилната посока - например използването на лепяща лента на биологична основа или нови сгъваеми кутии, които са с висок дял рециклирана хартия в състава си.

Други промени са елиминирането на пластмасови дисплеи в търговската мрежа (което пести около 18 тона пластмасови отпадъци годишно) и нов дизайн на блистерите, който също помага да се спести пластмасов опаковъчен материал.