Menü
Търсене

Приемаме като отговорна задача да работим за ограничаване на глобалното затопляне, както и за запазването на ресурсите на планетата.

 

 

Поради тази причина намаляването и компенсирането на вредните емисии от парникови газове, редуцирането на количеството пластмаса в опаковките на продуктите ни и установяването на нови устойчиви практики е част от ежедневната ни работа и непрекъснато предизвикателство.

100% зелена електроенергия

Още през 1870 година възникват първите притеснения, че човечеството ще изчерпи източниците си на изкопаеми горива. В търсенето на алтернативни решения на този проблем хората се обръщат към възобновяемите енергийни ресурси. Бързото внедряване на такъв тип енергия би довело до значителна енергийна сигурност, би намалило замърсяването на околната среда и респективно би дало отражение на заболеваемостта на населението и преждевременната смъртност. Примери за възобновяеми енергийни източници са слънчева светлина, вятър, дъжд, приливи, вълни и геотермална енергия. Ресурсът, който използваме в нашата компания е хидроенергия – това е преобразуването на енергията на движеща се вода в електричество. Хидроенергия може да се произвежда от воден поток при завъртането на водно колело, водна турбина или приспособление, което да е в състояние да трансформира движението на водната маса във въртеливо движение за задвижване на генератор. Водата е възобновим природен ресурс, поради периодичността на водния цикъл. Еколейбълът ok-Power https://www.ok-power.de/ и сертификатът за опазване на околната среда TÜV-Nord https://www.tuev-nord.de/de/ гарантират, че електроенергията, която използваме е 100% екологична.

Енергийна ефективност

По време на изграждането на нашия логистичен център в Германия обърнахме особено внимание на концепцията за икономично енергийно отопление и охлаждане на сградата, съобразени с географските особености на региона. Охлаждането е осигурено чрез обмен на хладния въздух, който преминава във вътрешността на сградата през нощта, като по този начин вложената енергия за охлаждане се намалява до минимум. За отоплението на логистичния център се използва енергия от слънчеви панели. Изолацията на сградата е с голяма дебелина и ефективност, като по този начин допълнително се намалява изразходваната енергия за отопление и охлаждане. През пролетта на 2020 г. около логистичния център бяха посадени диви растения на площ от над 20 000 квадратни метра.

Още през 1997 г. се сертифицирахме в съответствие със стандарта за управление на околната среда DIN EN ISO 14001. В него са заложени шест ключови елемента на системата за управление на околната среда. ISO 50001 е един от новите стандарти с екологична насоченост. Той създава рамка за управление на енергийните характеристики и контрол и намаление на енергийното потребление. Куайсер Фарма стана една от първите компании, сертифицирани в съответствие с него през 2016 г. Повече за тези стандарти и за ползите от въвеждането им, може да прочетете тук. https://www.doppelherz.bg/doppelherz-blgarija/s-grizha-za-prirodata/iso-i-din-standartizacija/

 

Tехнологиите PureMax, ECO-Harvesting и устойчивото използване на ресурсите

Печатът PureMax* удостоверява високото качество и устойчивост на маслото от морски риби. Ние използваме само риба от устойчив риболов, за да произведем концентрата за нашите продукти. Редовната проверка и оценка на концентратите и задължителните качествени параметри потвърждават изключително високото качество на Омега 3, което се използва в нашите производствени технологии.

 

 

* PureMax е търговска марка на Croda International PLC, Англия

Антарктическият крил е основният и почти неизчерпаем  източник на храна за китовете, пингвините, морските птици, тюлените и рибите. В Допелхерц Антарктически Крил се използва само масло, което се добива с помощта на технологията ECO Harvesting**. Чрез нея се осигурява максимална чистота на извлеченото масло. Уловът се обработва незабавно, директно на кораба, като се получава продукт с най-високо качество и максимално запазени биологични свойства. Количествата крил се контролират строго, спрямо естествения процес на размножаване, което гарантира екологичната отговорност на фирмата и запазването на равновесието в природата. Методът ECO-Harvesting е един от малкото, за които е доказано, че нямат отрицателно влияние върху популацията на крила и екосистемата в Антарктика.

 

** ECO-Harvesting е търговска марка на Aker BioMarine